De oude wipmolen Ter Aar

Cultuur Historische Vereniging Ter Aar

Dit is de website van de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar (voorheen www.museum-teraar.nl).

Op 20 december 1983 werd de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar herboren uit de Culturele Vereniging, die op die datum haar laatste adem uit blies. De vereniging telt op dit moment 273 leden, waaronder 9 bestuursleden en omvat de kernen Aardam, Korteraar, Langeraar, Papenveer en Vrijhoeven.

Onze buren Nieuwveen, Zevenhoven en Nieuwkoop hebben hun eigen historische vereniging.

De vereniging heeft tot doel: de instandhouding van het cultuur-historisch erfgoed van Ter Aar te bevorderen. Zij tracht dit te bereiken door:

  • het bevorderen, instandhouden en verbeteren van zaken met cultuur-historische waarden, betrekking hebbende op Ter Aar;
  • het beheren van het museum en de daarin ondergebrachte permanente collecties alsmede het organiseren van diverse wisseltentoonstellingen;
  • het onderhouden en stimuleren┬á van contacten tussen belangstellenden voor plaatselijke en regionale geschiedenis;
  • het organiseren van bijeenkomsten en excursies , alsmede het geven van voorlichting en informatie;
  • het verlenen van steun aan historische activiteiten;
  • verzorgen van publicaties op cultuurhistorisch gebied en het verenigingsblad Vosholkroniek;
  • ondernemen van activiteiten op het gebied van archief, genealogie, fotografie en film, historische klanken en archeologie.

De Cultuur Historische Vereniging zal u via ‘Berichten’ op de hoogte houden van actuele informatie op de website en voorgenomen activiteiten. Wij rekenen natuurlijk ook op uw respons. Er moet nog heel veel interessant materiaal onder de inwoners van Ter Aar beschikbaar zijn, op zolders, in oude laden en schoendozen.
Wij hopen dat u aan ons denkt, want de Cultuur Historische Vereniging zet zich in voor het behoud van het cultureel erfgoed.
Mocht u zelf geïnteresseerd zijn in onze vereniging, of een steentje willen bijdragen, dan vindt u elders op de site mogelijkheden om met ons contact te leggen.
De Cultuur Historische Vereniging hoopt u met deze website wat meer inzicht te kunnen geven in haar doelstellingen en activiteiten.
Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties die deze site kunnen verbeteren, klik dan hier voor een e-mail.