De oude wipmolen Ter Aar

Cultuur Historische Vereniging Ter Aar

Dit is de website van de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar 

Historie
De naam Ter Aar is afgeleid van het riviertje ‘De Aar’, het huidige Aarkanaal en omvat de kernen Aardam, Korteraar, Langeraar, Papenveer en Vrijhoeven.
De oorspronkelijke naam van Ter Aar is Aardam, vernoemd naar een dam die in de rivier ‘De Aar’ werd gelegd.
De naam werd echter verbasterd tot Ter Aar, wat later de officiële plaatsnaam werd.
Langer- en Korteraar zijn zo genoemd, omdat ze lang (ver) en kort (dichtbij) de Aar liggen.
Papenveer is zo genoemd, omdat er een veerbootje waar vooral veel Papen (katholieken) over gezet werden voor kerkbezoek.
Vrijhoeven (ligt vlakbij Korteraar en Aarlanderveen) werd in 1840 samengevoegd met Ter Aar.

Op 20 december 1983 werd de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar herboren uit de ‘Culturele Vereniging’, die op die datum haar laatste adem uit blies. De vereniging telt op dit moment 273 leden, waaronder 8 bestuursleden en .
Onze buren Nieuwveen, Zevenhoven en Nieuwkoop hebben hun eigen historische vereniging.

Doelstelling
De vereniging heeft tot doel: de instandhouding van het cultuur-historisch erfgoed van Ter Aar te bevorderen. Zij tracht dit te bereiken door:

  • het bevorderen, instandhouden en verbeteren van zaken met cultuur-historische waarden, betrekking hebbende op Ter Aar;
  • het beheren van het museum en de daarin ondergebrachte permanente collecties alsmede het organiseren van diverse wisseltentoonstellingen;
  • het onderhouden en stimuleren  van contacten tussen belangstellenden voor plaatselijke en regionale geschiedenis;
  • het organiseren van bijeenkomsten en excursies , alsmede het geven van voorlichting en informatie;
  • het verlenen van steun aan historische activiteiten;
  • verzorgen van publicaties op cultuurhistorisch gebied en het verenigingsblad Vosholkroniek;
  • ondernemen van activiteiten op het gebied van archief, genealogie, fotografie en film, historische klanken en archeologie.

De Cultuur Historische Vereniging Ter Aar zal u via ‘Berichten’ op de hoogte houden van actuele informatie op de website en voorgenomen activiteiten. Wij rekenen natuurlijk ook op uw respons. Er moet nog heel veel interessant materiaal onder de inwoners van Ter Aar beschikbaar zijn, op zolders, in oude laden en schoendozen.
Wij hopen dat u aan ons denkt, want de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar zet zich in voor het behoud van het cultureel erfgoed.
Mocht u zelf geïnteresseerd zijn in onze vereniging, of een steentje willen bijdragen, dan vindt u elders op de site mogelijkheden om met ons contact te leggen.
De Cultuur Historische Vereniging Ter Aar hoopt u met deze website wat meer inzicht te kunnen geven in haar doelstellingen en activiteiten.
Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties die deze site kunnen verbeteren, klik dan hier voor een e-mail.