Vosholkroniek jaargang 33 nr. 1 is uit

De nieuwste editie van de Vosholkroniek heeft weer veel lezenswaardig nieuws.
Inmiddels zijn we aanbeland bij nummer 1 van jaargang 33 (1e kwartaal 2016).
Naast de vaste rubriek ‘Van de bestuurstafel’ vindt u dit keer onder meer een (vervolg)artikel over de familie Kroon en een artikel over de ‘ambachtsheer van Ter Aar’.
Op de middenpagina staat een ‘gemanipuleerde’ foto.
Er is een aantal ansichtkaarten bekend van de Hoek van Korteraar (kruising Kerkweg, Korteraarseweg en Zevenhovenseweg).
Twee oude ansichtkaarten zijn gemanipuleerd tot één beeld.
Heel jammer, dat de drukker van de Vosholkroniek deze gemanipuleerde versie óók in twee gedeelten heeft afgedrukt.
Hierdoor is het beoogde effect verloren gegaan.
Hieronder de weergave, zoals die was bedoeld…schreuder

 

Zeer geslaagde jaarvergadering

Woensdag 8 maart werd door de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Na de gebruikelijke agendapunten werd na de pauze voor de ruim 50 belangstellenden de nieuwe website met de daaraan gekoppelde beeldbank geïntroduceerd.
George Reurings, lid van de fotowerkgroep en webmaster, legde de werking uit van de nieuwe website en hoe te handelen bij de daaraan gekoppelde beeldbank.
Paul Onderwater, de man achter website en beeldbank van de Stichting Oud Zoeterwoude – www.oudzoeterwoude.nl  –  was tevens ter assistentie en ondersteuning aanwezig.
Veel aanwezige leden reageerden na afloop enthousiast op de uiteenzetting door beide website- en beeldbankbeheerders.
Zonder het beschikbaar stellen van de software voor de beeldbank door Gerard van Nes van het ZCBS (Zijper Collectie Beheer Systeem) zou de opzet van de beeldbank voor ons museum onmogelijk geweest zijn.
Voor heel veel meer informatie hierover: www.zcbs.nl

Rijnlandse Geschiedenis

Onlangs is de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar lid geworden van de ‘Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland’.
Rijnland is vanouds de naam van een gebied dat zich uitstrekt van Hillegom tot (en met) Wassenaar en Zoetermeer, van de Noordzeekust tot Zwammerdam en Boskoop.
Via de website van deze stichting –  www.rijnlandgeschiedenis.nl – kunnen verenigingen, stichtingen, instellingen en andere organisaties die zich met de geschiedenis en het erfgoed in Rijnland bezighouden, artikelen delen, nieuws uitwisselen en belangrijke data melden.
Interessant en leuk voor diegenen, die de geschiedenis van Rijnland een warm hart toedragen.