11 miljoen krantenpagina’s doorzoekbaar

11 miljoen krantenpagina’s doorzoekbaar

Iemand die geïnteresseerd is in het verleden, geschiedenis of familiehistorie is vaak op zoek naar aanvullende informatie. Zeker bij stamboomonderzoek en familiegeschiedenis geeft juist dat nu een beetje extra sjeu aan een eventuele dorre opsomming van geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata.
Een aantal keer per jaar organiseert de interessegroep Genealogie van de HCC (Hobby Computer Club) een bijeenkomst waar dit soort onderwerpen aan de orde komt.
Op zaterdag 18 februari a.s. wordt er weer een bijeenkomst gehouden in het Zalencentrum Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn, aanvang 11 uur.

Kent u Delpher al?
Onder deze titel zal Frans Roelvink op zaterdagmiddag 18 februari in Het Brandpunt in Baarn een presentatie geven over Delpher, een project van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met universiteiten, archieven en bibliotheken, dat gratis gebruikt kan worden. Hij laat de mogelijkheden en beperkingen zien en geeft tips voor handig gebruik. Ook zal hij kort aangeven waar nog meer kranten te vinden zijn. Aan de hand van concrete voorbeelden zal hij Delpher demonstreren. Delpher bevat inmiddels ongeveer 11 miljoen krantenpagina’s uit Nederland, Nederlands-Indië, de Antillen, Amerika en Suriname van 1618 tot 1995. Dit is zo’n 15 procent van alle kranten die ooit in Nederland zijn gepubliceerd. Half april 2016 zijn er 3 miljoen krantenpagina’s toegevoegd aan Delpher. Deze bestaan uit het NRC Handelsblad (1970-1995), het Algemeen Handelsblad (1875-1909) en ruim zeventig regionale titels, onder andere uit Twente, Brabant, Limburg en Groningen.

Publieksgeschiedenis en genealogie
Genealogie is van alle tijden. Het ontwikkelde zich door de eeuwen heen van een juridisch en aristocratisch fenomeen tot een hobby en een onderdeel van de populaire historische cultuur. Menig historicus en antropoloog heeft zich over het fenomeen gebogen, maar niemand heeft ooit de stap gezet om het gesprek aan te gaan met de genealogen zelf. Als publiekshistorica besloot Eva Bleeker de eerste stap te zetten om hier verandering in te brengen. Aan de hand van interviews en enquêtes schreef zij voor de Masteropleiding Publieksgeschiedenis haar afstudeerscriptie over de belevingen van genealogen en hun onderzoek, variërend van de manier waarop zij hier invulling aan geven tot hun meningen over digitalisering en de verhoudingen met historici. Deze lezing zal (wellicht) een feest van herkenning zijn, maar ook oproepen tot vragen, aanvullingen en discussie. Het doel is om een zo interactief mogelijke invulling aan de lezing te geven, waarin een uitwisseling van inzichten en standpunten kan plaatsvinden. Zo kan er een dialoog ontstaan over het delen van historische informatie en kennis, en kan met elkaar geprobeerd worden om het verleden te laten voortleven in het heden.

Stijgende interesse
Of het iets met de tijdgeest of de leeftijd van mensen te maken heeft kan Cees Heystek, voorzitter van de interessegroep Genealogie van HCC (Hobby Computer Club) niet keihard maken. Maar dat steeds meer mensen geïnteresseerd raken in hun eigen familiegeschiedenis is wel een feit. “Het spreekt voor zich dat tv-programma’s als Verborgen Verleden en Spoorloos mensen blijkbaar aan het denken zet om zich ook eens in hun familiegeschiedenis te verdiepen. Soms levert dat uitermate interessante zaken op.” Hij doelt hier onder andere op de acteur Waldemar Torenstra die van Willem van Oranje bleek af te stammen, en dat nog wel in een meer rechtere lijn dan onze huidige Koninklijke familie en de Engelse journalist Frank Gardner die bleek af te stammen van maar liefst acht Engelse koningen.

“Bijna iedereen hoopt op een dergelijke afstamming”, bevestigt Heystek, maar de praktijk blijkt toch vaak anders. “Dat neemt niet weg dat gaandeweg -met of zonder koningen of met of zonder adellijke afkomst- mensen toch geïnteresseerd raken in wat hun verre familieleden deden, hoe zij woonden, werkten en vooral hoe zij leefden en wie nu precies gerelateerd was aan wie. Soms verrassend, vaak ook onthullend, maar altijd interessant”, aldus Heystek/

Interessegroep Genealogie
De Interessegroep Genealogie van HCC is sinds 1986 een levendige groep die adviseert over bijvoorbeeld genealogische softwarepakketten en de mogelijkheden van internet op dit gebied. De groep biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft presentaties en cursussen door heel het land. Nu is het een grote groep mensen die elkaar steunen en stimuleren in hun onderzoek.
Daarnaast exploiteert zij een tweetal websites: de nieuwssite www.genealogie.hcc.nl en www.stamboom.nl

Nieuwe expositie in Historisch Museum Ter Aar

‘DE ONTWIKKELING VAN DE BEELDENDE KUNST IN DE MUZIEK’

Vanaf zaterdag 4 februari t/m zondag 23 april 2017

Er is een rijke geschiedenis van de uiterlijke vorm van de platenhoezen.
Waar het in het begin van de jaren ’60 blanco bescherming was, is het later uitgegroeid tot ware kunst.
ln de expositie wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling de van de platenhoes.
Voor veel artiesten werd de hoes een onderdeel van hun imago en bepaalde elementen op de hoes fungeerden soms als handelsmerk.
Om het beeld van de ontwikkeling van de platenhoes compleet te maken, is voorts nog een uitgebreid collectie hoezen tentoongesteld van voornamelijk bekende platen, die in menig huisgezin aanwezig waren en volop werden gedraaid.
Voorts is langs de wand in de expositieruimte een kleine verzameling van bladmuziek tentoongesteld uit het begin van de vorige eeuw, die laat zien dat de kunst in de bladmuziek vooruit liep op de ontwikkeling van de platenhoes.
Namens de samenstellers hopen we dat u van deze tentoonstelling geniet en met andere ogen gaat kijken naar de platenhoezen die u tegen komt.

Een expositie die zeker voor jong én oud het bezoeken waard is.

Het Historisch Museum Ter Aar is  geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14:00-16:00 uur en is gelegen aan de Westkanaalweg 118,  2461 GW Ter Aar.

Toegangsprijs: volwassenen € 2,00  (kinderen € 0,75)

Voor meer informatie, afspraken voor rondleidingen, bezoek groepen/scholen:
de heer Ph.H. Vonk, 0172 604048 Of 06-23227119.