Langs de stromen van de Aar

Dit is de titel van de nieuwe tentoonstelling in het Cultuur Historisch Museum in Ter Aar.

De Aar is al voor het begin van onze jaartelling als een veenrivier ontstaan en voerde het water uit de veenmoerassen waaruit onze streek bestond, af naar de Rijn.

Toen de veenmoerassen in de Middeleeuwen ontgonnen werden, kreeg de Aar ook de functie van vaarweg.

Om de trekvaart tussen Amsterdam en Gouda mogelijk te maken, werd de Aar in 1656 gekanaliseerd.

In 1823 en 1910 is de Aar verbreed en zijn er bochten verwijderd uit de loop van de rivier, zodat de scheepvaart meer ruimte kreeg.

Het resultaat van deze ingrepen is het Aarkanaal zoals wij dat vandaag de dag nog kennen.

Vanaf zaterdag 8 oktober 2022 is de tentoonstelling, die is georganiseerd door de werkgroep fotografie, te bezichtigen aan de Westkanaalweg 118, 2461 GW in Ter Aar.

De openingstijden zijn: woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.