Lezing in het museum

LEZING:         Het Aarlandschap,

van veenrivier tot Aarkanaal

Zaterdag 21 januari en woensdag 25 januari 2023.

In het museum aan de Westkanaalweg 118, 2461 GW

Entree: Leden gratis; Niet-leden € 2,00 incl. koffie, of thee.

Op zaterdag 21 januari 2023 om 14:00 uur en op woensdag 25 januari om 19:30 uur  organiseert de fotowerkgroep van de Cultuur Historische Verenging Ter Aar een lezing over het ontstaan van de Aar, het huidige Aarkanaal.

De Aar is al voor het begin van onze jaartelling als een veenrivier ontstaan en voerde het water uit de veenmoerassen waaruit onze streek bestond, af naar de Rijn.

Toen de veenmoerassen in de Middeleeuwen ontgonnen werden, kreeg de Aar ook de functie van vaarweg.

Om de trekvaart tussen Amsterdam en Gouda mogelijk te maken, werd de Aar in 1656 gekanaliseerd.

In 1823 en 1910 is de Aar verbreed en zijn er bochten verwijderd uit de loop van de rivier, zodat de scheepvaart meer ruimte kreeg.

Het resultaat van deze ingrepen is het Aarkanaal zoals wij dat vandaag de dag nog kennen.

Naast deze lezing kunt u ook de tentoonstelling bezoeken aan de Westkanaalweg 118, 2461 GW in Ter Aar, op woensdag, zaterdag en zondag tussen 14 en 16 uur.