Alle berichten van George Reurings

Cultuur Historische Vereniging brengt 2 collector items uit.

Er zijn in het begin van 2016 twee nieuwe boeken uitgegeven. De uitgave van deze collector items is vanwege het 30-jarig bestaan van ons Cultuur Historisch Museum.
De boeken bestaan ieder uit 70 pagina’s.
Iedere bladzijde bestaat uit twee delen: bovenin een afdruk van de oude ansichtkaart en daaronder een afbeelding van de huidige situatie.
De 2 boeken hebben het formaat 17 x 24 cm; dat is iets kleiner dan A4-formaat.
De boeken zijn te koop door voor één boek € 10,00 en twee boeken € 17,50 over te maken op rek.nummer NL81RABO0300366663 t.n.v. penningmeester Cultuur Historische Vereniging Ter Aar onder vermelding van uw naam, e-mailadres, adres en van de bestelling (boekje 1 [Aardam en Korteraar], of boekje 2 [Langeraar en Papenveer], of boekje 1 en 2), of gedurende de openingstijden van het Cultuur Historisch Museum, Westkanaalweg 118.

005Aardammerbrug 05
afbeelding uit fotokroniek Aardam

De bestelde exemplaren kunnen op dinsdag 8 maart om 20:00 uur tijdens de jaarvergadering in het museum afgehaald worden.

 

Nieuw in het historisch museum Ter Aar

Wat is er nieuw in het historisch museum Ter Aar?

3 bruiden Den Haan

Een tentoonstelling van Ter Aarse huwelijksfoto’s

In het Cultureel Historisch Museum van Ter Aar worden vanaf vrijdag 4 september 2015 tot eind januari 2016 foto’s tentoongesteld van Ter Aarse bruidsparen en hun aanverwanten.
Ook foto’s van Ter Aarse inwoners die in de directe omgeving trouwden, zijn aanwezig.
De expositie bestrijkt een periode van ongeveer 75 jaar; rond het begin van de vorige eeuw tot ongeveer 1970.
Er werden zeer veel verschillende foto’s van ‘de grote dag’ beschikbaar gesteld: het staatsieportret, de bordesfoto, en de bruidsmeisjes en -jonkers.
Wellicht, dat u de echtelieden van toen nog herkent.

Historisch Museum Ter Aar.
Westkanaalweg 118,
2461 GW Ter Aar

Openingstijden:
Woensdag, zaterdag en zondag van 14:00 tot 16:00 uur
Toegang: Volwassenen: € 2,00 – Kinderen: € 0,75