Nieuws van de vereniging

Feestelijke bijeenkomst.

Woensdag 2 maart worden om 11:00 uur de eerste exemplaren van de fotokroniek ‘Aardam en Korteraar’ en ‘Langeraar en Papenveer’ met een feestelijk tintje in het Cultuur Historisch Museum aangeboden aan burgemeester Frans Buijserd.

UITNODIGING

museumCULTUUR HISTORISCHE VERENIGING TER AAR

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op dinsdag 8 maart 2016 in het museum aan de Westkanaalweg 118 in Ter Aar.
Aanvang 20.00 uur.
Deze avond staat in het teken van het 30-jarig bestaan van het museum.

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststelling verslag jaarvergadering 1 april 2015
 3. Bespreking financieel jaaroverzicht 2015
  a. Verslag kascommissie
  b. Benoeming nieuw lid kascommissie
 4. Vaststelling begroting 2017
  Stukken zijn vanaf 30 minuten voor aanvang
  van de vergadering verkrijgbaar
 5. Bestuursverkiezing
 6. Rondvraag

PAUZE
Na de pauze verzorgen George Reurings en Paul Onderwater een uitleg over de nieuwe website van de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar en de daaraan gekoppelde beeldbank.

Nieuwe website en beeldbank Cultuur Historische Vereniging Ter Aar.
Sinds 1 januari van dit jaar heeft de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar een geheel vernieuwde website.
De oude site was niet toegerust om nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied toe te passen.
Eén daarvan is het opzetten van een beeldbank en die koppelen aan de website.
De Cultuur Historische Vereniging Ter Aar beschikt over veel historisch beeldmateriaal.
Dit materiaal is voor een deel gedigitaliseerd c.q. beschreven en voor intern gebruik te raadplegen.
De Cultuur Historische Vereniging Ter Aar wil zich echter meer gaan profileren als kenniscentrum en daarvoor is nodig dat deze informatie, voor ieder die daar belangstelling voor heeft, te bekijken zal zijn.
Op zondag 31 januari 2016 is de beeldbank online gegaan en zijn er inmiddels meer dan 300 afbeeldingen te zien.
De afbeeldingen zijn voorzien van een uitgebreide doorzoekbare beschrijving.
De bezoeker kan echter ook zelf reageren en informatie laten toevoegen.
Dit vinden wij erg belangrijk, omdat bij veel foto’s nadere gegevens ontbreken.
Er moet nog heel veel werk gedaan worden eer alle afbeeldingen op de beeldbank staan.
Wij kunnen daarvoor veel vrijwilligers gebruiken, die enig lokaal historische kennis hebben en deze met de computer kunnen intikken.

U kunt u zich daarvoor hier aanmelden.
Ook suggesties, aanvullingen, verbeteringen zijn van harte welkom.

Het belooft al met al een zeer leerzame en interessante avond te worden.
Neem gerust uw buurman en buurvrouw mee!
De koffie staat klaar !

“Fotokronieken” van Aardam en Korteraar en Langeraar en Papenveer.
Op dinsdagavond 8 maart 2016 kan vanaf 20:00 uur bij de jaarvergadering van het Cultuur Historisch Museum de bestelde “Fotokronieken” van Aardam en Korteraar en Langeraar en Papenveer in het Cultuur Historisch Museum, Westkanaalweg 118, afgehaald worden!
Ook kunt u dan nieuwe exemplaren kopen.

Kampioenschap Mens-erger-je-niet.
Bax overdondert tegenstander.

Mens erger je niet
John Bax is alle andere finalisten te snel af . (Foto: Rob Joore)

TER AAR – ‘Wat is er nou leuker dan samen aan een tafel te zitten en gezellig samen een spelletje te doen? Dat is toch beter dan dat iedereen met zichzelf, zijn telefoon of iPad bezig is?” Het zijn de woorden van één van de deelnemers aan het Ter Aars kampioenschap Mens-erger-je-niet. ‘En je heeft hier niet bang te zijn dat je verslagen wordt door dopinggebruik of matchfixing.’ Om lachend te eindigen met: ‘Hoewel..!’ .
In de spannende en vooral ook gezellige voorrondes, die gehouden werden op twee donderdagavonden in januari, streden tweeëndertig liefhebbers om een finaleplaats. Op zondagmiddag 31 januari werd in de bovenzaal van het Historisch museum aan de Westkanaalweg de finale gespeeld. De kampioen van vorig jaar, Betsie van Hameren, moest deze keer afhaken wegens ziekte. In de finale werd haar stoel daarom overgenomen door John Bax.
Dobbelsteen
Vanaf het begin overdonderde Bax zijn tafelgenoten, eerst door het nogal gelukkig rollen van zijn dobbelsteen, daarna door het slimme, tactische schuiven met pionnen. Al snel sloten de drie dames stilzwijgend een verbond: er ontstond bij hen zelfs een jolige stemming als ze van de doordenderende Bax een pion van het bord wisten te vegen. Er was echter geen houden aan en na een klein halfuur spelen kon John Bax van tafel stappen als Ter Aars kampioen Mens-erger-je-niet 2016. Hij ontving uit de handen van William Akerboom de wisselbeker. Francis Akerboom (2e), Jannie Woud (3e) en Ingrid van der Hoorn (4e) beloofden het komende jaar flink in training te gaan.
[bron: Witte Weekblad, woensdag 3 februari 2016; auteur Paul Mons]

Exposities.

De expositie ‘Waar werd oprechter trouw’, een tentoonstelling met afbeeldingen van méér dan 400 Ter Aarse bruidsparen,  was een enorm succes. Veel ‘aahhs’ en ‘ohhhs’ en blijken van herkenning klonken door de expositieruimte bij het zien van niet alleen de bruidsfoto’s, maar ook van de attributen als, bruidsjurken, huwelijksakten en trouwboekjes. De fotowerkgroep, die deze expositie organiseerde, kan terug zien op een zeer geslaagd evenement!

Nieuwe expositie in het Historisch Museum Ter Aar.
De nieuwe expositie krijgt de naam mee: ‘Het melklokaal, geschiedenis van de zuivel’.

melkman

Vanaf zaterdag 6 februari 2016, 14:00 uur tot en met zondag 1 mei 2016, is deze expositie te bezoeken.
Verzamelaar Johan Duivenvoorde uit Noordwijkerhout geeft een kijkje in de geschiedenis van de zuivel en melkfabrieken uit deze regio.
Een expositie die zeker voor jong èn oud het bezoeken waard is.

Sportief Ter Aar….. GEZOCHT!!!

De, door de werkgroep fotografie georganiseerde succesvolle expositie ‘Waar werd oprechter trouw’, heeft veel belangstellende bezoekers naar het museum getrokken.
Er werd genoten van de afbeeldingen van de ruim 400 bruidsparen, hun gasten en voorwerpen, als bruidsjurken, trouwaktes en -boekjes, feestliederen en gedroogde bruidsboeketten. Dank aan velen, die belangeloos hun, dikwijls emotioneel beladen bezittingen, daarvoor beschikbaar stelden.
Naast de overige jaarlijkse reguliere exposities, neemt de fotowerkgroep er altijd één voor haar rekening. Denkt u maar aan de onderwijstentoonstelling, de brandweertentoonstelling en die over de verdwenen middenstand.
In september 2016 staat de volgende tentoonstelling van de fotogroep op de rol en gaat over ‘Sport in Ter Aar’
Met materiaal uit ons archief komen we al een heel eind, maar om van die expositie weer een groot succes te maken, hebben we ook dit keer weer uw hulp nodig!
Wij zijn op zoek naar voorwerpen, beeldmateriaal, artikelen en mooie verhalen, liefst uit ‘vervlogen’ tijden. Het moet passen in het beeld van ons dorp. Natuurlijk denkt iedereen al gauw aan de schaatssport, als je de naam Ter Aar hoort, maar er zijn heel wat méér sporten, die -met succes- beoefend werden en worden.
Neem een duik in uw foto- en/of plakboeken, ga op zoek in de schuur, op zolder, of in de kelder en maak ons blij. Heeft u iets, wat wij mogen gebruiken, laat het ons dan weten. Bij deze alvast bedankt voor de moeite.
U kunt contact opnemen met Betsie van Hameren

Nieuwste nummer Vosholkroniek verzonden.

Nummer 4 van jaargang 32 is onlangs verschenen en bij de leden bezorgd. Op de voorkant een fraaie foto van de Kerkbuurt met de oude boerderij van Stigter, de Nederlands Hervormde Kerk met pastorie, het oude gemeentehuis en volkstuintjes op de plek van de gesloopte woningen. In deze uitgave een artikel over ‘Dull’s stroom’ en de familie Kroon, de nieuwe rubriek ‘Wie brengt ons thuis en ‘uit het fotoboek van de familie Rijnsburger’.
Bent u nog geen lid, maar wilt u in het vervolg graag dit kwartaalblad ontvangen, dan kunt u zich hier aanmelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.