ANBI

De Cultuur Historische Vereniging is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hierdoor kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.
Omdat we een zogenaamde culturele ANBI zijn, geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek voor donateurs.
Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.
Met ingang van 1 januari 2014 dienen alle ANBI’s diverse gegevens openbaar te maken op hun website.
Met deze webpagina en de gegevens op de andere pagina’s van onze website wordt aan deze verplichtingen voldaan.

De naam van de vereniging luidt:  Cultuur Historische Vereniging 

Doelstelling van de vereniging
De vereniging heeft tot doel: de instandhouding van het cultuur-historisch erfgoed van Ter Aar te bevorderen.

Beleidsplan

Zij tracht haar doel te bereiken door:

  • het bevorderen, instandhouden en verbeteren van zaken met cultuur-historische waarden, betrekking hebbende op Ter Aar;
  • het beheren van het museum en de daarin ondergebrachte permanente collecties alsmede het organiseren van diverse wisseltentoonstellingen;
  • het onderhouden en stimuleren  van contacten tussen belangstellenden voor plaatselijke en regionale geschiedenis;
  • het organiseren van bijeenkomsten en excursies , alsmede het geven van voorlichting en informatie;
  • het verlenen van steun aan historische activiteiten;
  • verzorgen van publicaties op cultuurhistorisch gebied en het verenigingsblad Vosholkroniek;
  • ondernemen van activiteiten op het gebied van archief, genealogie, fotografie en film, historische klanken en archeologie.

ANBI-organisaties hebben van de belastingdienst een uniek nummer ontvangen, dat soms nodig is voor de aftrek van giften.
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de Cultuur Historische Verening is 81.00.342B01

KvK: 40446565

Ons Bestuur

Beloningsbeleid

De Cultuur Historische Vereniging heeft geen mensen in dienst en is een non-profit vereniging  .
Bestuurders, redactie, de werkgroepen en andere vrijwilligers krijgen geen salaris, of vergoeding voor activiteiten.
Omdat zij onbezoldigd zijn, is er geen noodzaak  om beleid m.b.t. salarissen en beloning vast te leggen.