Inschrijfformulier nieuwe leden

U kunt zich opgeven als lid door het inschrijfformulier in te vullen.

Hierbij geef ik mij, tot wederopzegging. op voor het lidmaatschap van de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar.

Het lidmaatschap gaat in bij ontvangst van de verschuldigde contributie van € 16,00.
Bij opzegging in een lopend verenigingsjaar wordt géén restitutie van de reeds betaalde contributie gegeven.
De leden van de vereniging ontvangen vier maal per jaar het verenigingsorgaan de ‘Vosholkroniek’.

Voor leden, woonachtig buiten Ter Aar geldt een opslag van € 10,00 bóven de jaarlijkse contributie, als bijdrage in de portokosten van de ‘Vosholkroniek’.
De verschuldigde contributie (eventueel verhoogd met portokosten) wordt automatisch geïncasseerd.

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als nieuw lid.

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.
Controleer uw map 'Ongewenste mail' als u geen bericht ziet.

* verplicht veld