Inschrijfformulier nieuwe leden

U kunt zich opgeven als lid door het inschrijfformulier in te vullen.

Hierbij geef ik mij, tot wederopzegging. op voor het lidmaatschap van de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar.

Het lidmaatschap gaat in bij ontvangst van de verschuldigde contributie van € 16,00.
Bij opzegging in een lopend verenigingsjaar wordt géén restitutie van de reeds betaalde contributie gegeven.
De leden van de vereniging ontvangen vier maal per jaar het verenigingsorgaan de ‘Vosholkroniek’.

Voor leden, woonachtig buiten Ter Aar geldt een opslag van € 10,00 bóven de jaarlijkse contributie, als bijdrage in de portokosten van de ‘Vosholkroniek’.
Voor de verschuldigde contributie (eventueel met portokosten-vergoeding) wordt u automatisch een acceptgirokaart toegestuurd.

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* verplicht veld