Nieuwe tentoonstelling in het Cultuur Historisch Museum Ter Aar.

Treintentoonstelling Bello; een spoor door het veen.

Na de succesvolle foto-expositie ‘Verdwenen voortgezet onderwijs in Ter Aar’, startte vrijdagavond 2 maart j.l. een nieuwe expositie.
Veel uitgenodigde leden hadden zich vanwege de griep moeten afmelden en zelfs de  man, die de opening zou verrichten, moest om die reden verstek laten gaan.
Het selecte groepje aanwezigen nam echter het recht in eigen hand, nam plaats op de als ’treintje’ geplaatste stoelen en met enkele informatieve woorden door één van de samenstellers, Hans Koeleman werd de expositie op deze ludieke wijze voor geopend verklaard.

Foto : William Akerboom

Het is 100 jaar geleden, dat er een spoorlijn in Ter Aar werd geopend en wel op 2 januari 1918.
Helaas reed er geen feesttrein, daar er -vanwege de Eerste Wereldoorlog- een groot gebrek aan kolen was.
De spoorlijn heeft niet lang dienst gedaan  en met ingang van 1 januari 1936 werd de exploitatie van de lijnen Uithoorn-Alphen aan den Rijn en Nieuwveen-Ter Aar gestopt.

 

Het stationsgebouw -tegenwoordig woonhuis- aan de Schilkerweg is nog het enige dat ons aan het spoornet herinnert.
De fototentoonstelling geeft een mooi beeld van het toenmalige spoornet, de stationsgebouwen en dienstwoningen.