Stad- en dorpsbeschrijver Lieve van Ollefen (1749-1816) en zijn beschrijvingen van Nieuwkoop en Noorden (1801)

Binnenkort ben ik opnieuw in de buurt voor een lezing over de ‘Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver’ Lieve van Ollefen: voor het Historisch Genootschap Nieuwkoop geef ik op dinsdagavond 28 mei vanaf 20.00 uur een lezing over dit onderwerp in Theater Kaleidoskoop aan De Verbinding 2 te Nieuwkoop. Iedereen uit Ter Aar is van harte welkom (uiteraard komt de omgeving van Nieuwkoop ook aan de orde!).
Met vriendelijke groeten,
Sander Wassing

JAARVERGADERING WOENSDAG 10 APRIL 2019

Geachte Leden,
Bij het ter perse gaan van de laatste Vosholkroniek was het nog niet bekend op welke manier het tweede gedeelte van de jaar vergadering van woensdag 10 april a.s. wordt ingevuld.

Gezien het grote succes van de onlangs gehouden diapresentatie hebben wij besloten om aansluitend aan het huishoudelijke deel van onze vergadering Karel Snijders en Betsie van Hameren te vragen om een nieuwe presentatie te willen verzorgen. Hiermede hebben zij ingestemd en daarom kunnen wij u op de valreep voor deze avond berichten dat op de jaarvergadering van woensdagavond 10 april a.s. 20.00 uur deze diapresentatie zal plaats vinden.
De agenda, en het verslag van vorig jaar, voor de vergadering en de notulen van de vorige jaarvergadering vindt u in de Vosholkroniek nr 1 van 2019 die u onlangs heeft ontvangen.
Bezoekt deze vergadering met boeiende beelden uit ons zo mooie Ter Aar!!!!!!!!
LAATSTE OPROEP
In verband met het vertrek van de huidige penningmeester dient er in de komende vergadering tevens te worden voorzien in de vacature van penningmeester. Ondanks onze uitgebreide zoektocht zijn wij er niet in geslaagd een kandidaat te vinden die deze functie wil overnemen.
Wij doen via deze circulaire nogmaals een dringende oproep om in deze vacature te kunnen voorzien.
Meld u vooraf of tijdens de vergadering bij één van onze bestuursleden of telefonisch bij de voorzitter 0172604048 / 0623227119 Flip Vonk.
Als dit geen succes heeft dan zien wij ons genoodzaakt deze werkzaamheden aan een professioneel bureau uit te besteden hetgeen een contributieverhoging zal betekenen.
Wij hopen dat er op de valreep iemand op zal staan om ons te helpen.
Het Bestuur van de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar,
de secretaris, de voorzitter,
P.A.H.Vermeulen-Heemskerk Ph.H.Vonk