Fototentoonstelling ‘Verdwenen Voortgezet Onderwijs in Ter Aar’ geopend.

foto Wim van Eijk
foto Wim van Eijk

Op vrijdag 24 november is de fototentoonstelling ‘Verdwenen Voortgezet Onderwijs in Ter Aar’ officieel geopend.
Een klein gezelschap aanwezigen werd welkom geheten door Betsie van Hameren, lid van de werkgroep film en fotografie, die deze tentoonstelling heeft ingericht.
Daarna schetste een ander lid van de werkgroep, George Reurings, de historie van de lagere huishoudschool en de lagere tuinbouwschool.
Aan het einde van zijn verhaal nodige hij de speciale gasten, mevrouw Riet Hoogeveen-Hoogervorst -die als lerares aan de huishoudschool verboden was-, en de heer Arie van der Hoorn -één van de eerste leerlingen van de tuinbouwschool-  uit, om de handelingsopening te verrichten.
Hiervoor verzamelden de aanwezigen zich rond  de schoolbel, die door beide gasten met ferme hand werd geluid.
Hierna volgde een rondleiding  en nog een gezellig samenzijn.

 

 

Nieuwe expositie in het Cultuur Historisch Museum

Expositie ‘Verdwenen voortgezet onderwijs’.

Van 25-11-2017 t/m 25-02 2018 is er een nieuwe tentoonstelling in het Cultuur Historisch Museum Ter Aar aan de Westkanaalweg 118.
Dit keer verzorgt de werkgroep film en foto de expositie, die de naam “Verdwenen Voortgezet Onderwijs in Ter Aar” mee krijgt.
In de gemeente Ter Aar stonden twee scholen in de categorie lager beroepsonderwijs: De RK. L(agere) H(uishoud- en N(ijverheids)O(nderwijs)-school ‘Maria Goretti’ in Langeraar en de RK. Lagere tuinbouwschool ‘Sint Valentijn’ in Papenveer.
Door verschillende oorzaken moesten deze scholen aan het einde van de vorige eeuw de deuren sluiten.
De expositie geeft een goed beeld van het onderwijs, de leerlingen en het lerarencorps van beide scholen.
Openingstijden: woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur

Nieuwe website gemeentearchief Alphen aan den Rijn

Op dinsdag 14 november lanceerde het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn (voormalig Streekarchief Alphen aan den Rijn) een nieuwe website: gemeentearchief.alphenaandenrijn.nl

Op 1 januari 2017 is de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden opgeheven en is het voormalige streekarchief als gemeentearchief opgenomen in de gemeentelijke organisatie.
Het gemeentearchief werkt aan de integratie van diensten met de gemeente. De website is daar een belangrijk onderdeel van.
De komende tijd wordt gewerkt aan een betere integratie met de gemeentelijke website.
De oude website functioneerde echter niet goed meer.