Museum Ter Aar

Museumbeheer

Werkgroep Museumonderhoud

Deze werkgroep heeft tot taak het onderhouden van het gebouw.
De gloei- en halogeenlampen zijn inmiddels vervangen door led-verlichting, waardoor we energie en financiën besparen.
In 2015 is het dak voorzien van zonnecellen om de energiekosten te verlagen.
Het onderhouden en behouden van de Kagenaar.

Museuminrichting
William Akerboom

Het verzorgen van de organisatie rond de in het museum van de vereniging tentoongestelde voorwerpen en speciale (wissel)tentoonstellingen, alsmede het schoonhouden en de administratieve verwerking van in bruikleen ontvangen goederen.

Winkeltje van Akerboom

Piet Akerboom (1865-1942) was oorspronkelijk timmerman van beroep. In 1896 stond hij ook bekend als tuinder. Rond 1900 werd hij kruidenier in een winkeltje tegenover de RK kerk aan de Langeraarseweg 141 te Langeraar.
Lopend met een juk, ging hij de huizen en boerderijen langs; later met een kruiwagen, gevolgd door een roeiboot. Omstreeks 1925 komt de transportfiets in beeld. Piet Akerboom doet zijn kruidenierszaak over aan zijn dochters Jaan en Stien, lokaal bekend als ‘de tantes Akerboom’.
Zijn zoon Piet neemt de tuinderij over, maar geeft die al snel door aan zijn zonen Wim en Sien.
Zelf begint hij dan een kruidenierszaak op de Langeraarseweg 142 in het voormalige ‘Koetshuis’. Zijn twee andere zonen Alfons en Adriaan nemen deze kruidenierszaak over en later ook de zaak van hun tantes Jaan en Stien en gaan zich daar dan vestigen.
Het interieur van de winkel is afkomstig van Langeraarseweg 142 uit het voormalige ‘Koetshuis’, de winkel van Piet Akerboom.  Adriaan Akerboom heeft het interieur en de gebruiksvoorwerpen van zijn vader en grootvader zorgvuldig bewaard voor de generaties die na hem komen. Zoals een koffiebonenmolen, baggernetten, lekstoppen, nachtspiegel, snoeppotten, voorraadblikken, papieren kastranden, levertraan, stroopkan enz.  Ook de petroleumhandkar staat tussen de vele voorraadblikken. Huis aan huis werd er olie uitgevent, amen met klompen en andere bestelde kruidenierswaren.
Onze vereniging heeft in haar bestaan veel aan Adriaan Akerboom te danken, die kort na de stichting van het museum besloot dat het door hem bewaarde en verzamelde kruidenierswinkeltje een belangrijke plaats kon innemen in het Historisch Museum van Ter Aar. Dit alles vormt nu een leuke entree voor het museum.