Nieuw nummer Vosholkroniek

De nieuw Vosholkroniek – editie 2019 rn. 2- is uit!

Het eerste verhaal is geschreven door Piet van Rijn. Hij heeft met behulp van veel fotomateriaal een artikel geschreven dat gaat over allerlei zaken wat betreft de geschiedenis van Ter Aar en Langeraar. Diverse anekdotes worden afgewisseld door serieuze kanttekeningen bij deze boeiende vertelling van Van Rijn.

Het tweede verhaal gaat over het ‘verloren dorp’ Jacobswoude. De oorsprong van dit zogeheten ‘oerdorp’ is bij veel mensen nog onbekend en daarom proberen we een uitgebreid beeld te geven over dit stukje geschiedenis van de Polder Vierambacht.

Het derde verhaal gaat over de ontwikkeling van de elektrische voorziening van dit gebied. De heer Kranenburg heeft een uitgebreid verhaal opgesteld waarbij deze geschiedenis helder en zeer gedefinieerd wordt uitgelegd. Hij bespreekt hoe de verschillende dorpen in ons gebied langzaam werden voorzien van elektriciteit en hoe dit verging in de oorlogsjaren van 1940 tot en met 1945.

Verder is er nog een aantal kleine stukjes die zeker de moeite waard zijn om te bestuderen. Ook is er mooi fotomateriaal van de bodemvondsten van de werkgroep archeologie.

Kunstweek en nieuwe tentoonstelling

In het museum hebben wij een nieuwe tentoonstelling ingericht die gericht is op de kunstweek, maar bij ons in het museum wat langer doorloopt.
In het kader van de kunstweek zijn in het museum kleur- en zwart wit-etsen tentoongesteld van Bep Aartse, en Janny Endstra-Docters van Leeuwen.
Deze kunstwerken blijven tot eind augustus in het museum te bezichtigen.
Tevens bevindt zich in de vitrines van het museum een uitgebreide collectie kunst op gebruiksvoorwerpen.
ook deze tentoonstelling zal tot eind augustus in ons museum tentoongesteld blijven.
Het is een collectie die zeer zeker het bekijken waard is en een goed beeld geeft van de vindingrijkheid van kunstenaars om hun prachtige kunst uit te dragen en toch ook te gelde te brengen.