JAARVERGADERING CULTUUR HISTORISCHE VERENIGING TER AAR

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op woensdag 29 maart 2017 in het museum aan de Westkanaalweg 118 in Ter Aar.

Aanvang 20.00 uur.

  AGENDA

1. Opening
2. Vaststelling verslag jaarvergadering 8 maart 2016
3. Bespreking financieel jaaroverzicht 2016
a. Verslag kascommissie
b. Benoeming nieuw lid kascommissie
4. Vaststelling begroting 2018
Stukken zijn vanaf 30 minuten voor  aanvang
van de vergadering  verkrijgbaar.
5. Bestuursverkiezing
6. Rondvraag

PAUZE
Na de pauze worden er beelden uit het archief getoond.
Leuke nostalgische beelden om oude herinneringen op te halen.

 

 

Vosholkroniek Jaargang 34 nr. 1 is uit!

Weer geen Elfstedentocht deze winter!
Jammer voor alle Ter Aarse schaatsliefhebbers.
Gelukkig hebben we een prachtige tentoonstelling gehad met ondermeer aandacht voor de schaats­sport.
U vindt er in dit nummer nog een leuk artikel over.
De huidige tentoonstelling laat platenhoe­zen zien.
Een origineel onderwerp is gekozen voor deze tentoonstelling!
“De ontwikkeling van de beeldende kunst in de muziek”.
Daarna wordt aandacht besteed aan een zwaarder onderwerp.
Dat gaat over de ruim 90 Ter Aarders die in de jaren 1946 -1951 in Nederlands Indië geweest zijn.
Een onderwerp waarover ook een prachtig boek uitkomt.
In het laatste nummer van vorig jaar stond een puzzel.
Uit de inzendingen is de oplossing van mevrouw J.C. Valentijn-v. Kempen uit Langeraar als winnend uit de bus gekomen.
Me­vrouw Valentijn ontvangt haar prijs thuis.
In dit nummer nog wat leuke artikelen die we binnen hebben gekregen van onze vaste schrijvers.
We wensen u weer veel leesplezier!