Vosholkroniek

Werkgroep Vosholkroniek
Remko Prins en Petra Vermeulen

Sinds 1984 wordt het blad ‘Vosholkroniek’ uitgegeven. Het verschijnt vier maal per jaar. Dit blad bevat waardevolle informatie en er worden veel interessante artikelen voor de toekomst in vastgelegd. Indien u lid bent van de vereniging, ontvangt u de Vosholkroniek gratis.
Min of meer gekoppeld aan de werkgroep ‘archief en genealogie’ gaan leden diverse keren in een streek- of nationaal-archief op zoek naar een verscheidenheid aan artikelen, die voor de bewoners van Ter Aar en omgeving ‘oud’ nieuws is geworden.
Ook worden Ter Aarse inwoners bezocht om hen te vragen de familiedocumentatie goed te bewaren en deze nooit te vernietigen, maar te (laten) publiceren in de Vosholkroniek.