Bodemvondsten uit de regio

‘Bodemvondsten uit de regio’ werd op vrijdagavond 7 september 2012 door de voorzitter, de heer Flip Vonk in het Cultuur Historisch Museum van Ter Aar geopend. Vanaf zaterdag 8 september 2012 t/m zondag 6 januari 2013 kunnen belangstellenden de expositie bezoeken.
De expositie is tot stand gekomen met medewerking van Han van Leeuwen, lid van de museumwerkgroep Archeologie. Samen met Pieter de Breuk, Sjouke Dijkstra, William Akerboom, Hans Trommel, Martin Vermeulen en Ron Otto is er een prachtige historische expositie tot stand gekomen. Bodemvondsten in onze regio worden meestal gedaan in de venige bodem, daardoor zijn ze vaak goed geconserveerd en vaak in de staat waarin ze honderden jaren geleden weggegooid werden.
Het gaat meestal om keukengerei, aardewerk kookpotten, glazen en flessen, tinnen lepels en borden, maar ook de po’s en kinderspeelgoed uit die dagen en natuurlijk de pijpenkoppen. Soms is de zwarte rookrand op de pijp nog te zien, van de roker 300 jaar geleden.
Deze expositie geeft een beeld van de huishouding van onze voorouders in onze regio in de 17de en 18de eeuw: De potten en pannen en borden, waarin gekookt en van gegeten werd en bekers en glazen waar ze uit dronken. En wat men leuk vond om als wandbord aan de muur te hebben.
Veel uit die tijd vinden wij ook nu nog leuk en herkenbaar. Bijvoorbeeld de Delftsblauwe wandtegels en borden. Het melkmeisje met juk was ook al in 1630 een geliefde afbeelding
op een tegel, of bordje. Ook de tulp was al zeer geliefd in de 17 de eeuw als versiering op bordjes en tegels.
De expositie laat unieke bodemvondsten zien waarvan een aantal in het populaire tv-programma “Tussen Kunst en Kitsch” getoond zijn.
De vondsten zijn afkomstig uit Nieuwveen, Nieuwkoop, Ter Aar, Kudelstaart (Kalslagen) en Aalsmeer. Ook zijn er Romeinse vondsten uit Alphen aan den Rijn te bewonderen.
Taxatiemiddag zaterdag 27 oktober 2012 door Eric van Egmond.
Tussen 14:00 en 16:00 uur kan iedereen die een oud, onbekend, voorwerp heeft in het museum langskomen. Archeoloog Eric van Egmond zal dan de afkomst en oudheid bepalen.
Van Egmond is al 12 jaar werkzaam als archeoloog. Van de steentijd tot heden met als specialisatie middeleeuws stadskern onderzoek. Hij heeft veel kennis over alle voorkomende archeologische materialen met als specialisatie middeleeuws metaal en ruim 22 jaar ervaring met conservering en restauratie van bodemvondsten, met als specialisatie tin.
Eingen atelier ‘Het Pakhuis’, Erik van Egmond, Havenstraatsewal 3-b 2871 EN Schoonhoven, 0182-380778 06-53445837, e-mail: egavanegmond@gmail.com

bodemvondsten uit de regio
Han van Leeuwen, medeorganisator en lid van de werkgroep archeologie, geeft uitleg bij één van de vitrines