Archeologie

Werkgroep Archeologie
Han van Leeuwen

De werkgroep Archeologie is sinds 1996 in het bezit van een ‘eigen vitrine’, waarin haar voorwerpen op een overzichtelijke manier tentoongesteld worden.
Door middel van tekstbordjes wordt bij deze vitrine tekst en uitleg gegeven van deze voorwerpen.
Ziehier de geschiedenis van oudsher in onze omgeving; bij archeologie worden vaak de oudste voorwerpen aangetroffen van een bepaalde streek.
In de komende jaren zal deze vaste collectie uitgebreid worden, omdat ook in onze omgeving bewijs geleverd kan worden door te zoeken naar het volgende: zeer oude gereedschappen en werktuigen en resten van gebruiksvoorwerpen uit de 16e tot 18e eeuw.
Daarmee wordt een bewijs geleverd dat gebruiken, gewoonten en vormen maar ook resten en sporen aanwezig zijn van (een groep van) mensen uit vervlogen jaren en van een (verdwenen) levende cultuur.
De vitrines bevinden zich op de eerste etage van het museum en is de trots van deze werkgroep.